czwartek, 3 kwietnia 2014

Banknoty w historii Polski


Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej


emitowane były w walucie złoty polski. Emisja miała miejsce dwukrotnie. Za pierwszym razem wydrukowano, datowane na 8 czerwca banknoty: 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych polskich. Druga seria została wydrukowana z datą emisji 13 sierpień. Z taką datą zostały wydrukowane banknoty: 5 i 10 groszy, oraz 1 i 4 złote polskie.Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 

emitowane były w walucie talar. Wszystkie wyemitowane banknoty datowane są na 1 grudnia 1810 rok. Ta seria zawierała jedynie 3 banknoty: 1, 2 i 5 talarów.


Banknoty Królestwa Polskiego


emitowane były zarówno w złotych jak i rublach srebrem. W 1824 roku zostały wyemitowane 4 banknoty o nominałach: 5, 10, 50 oraz 100 złotych. Po kolejnych 6 latach wyprodukowano kolejną serie banknotów, datowanych na 1 maja 1830, a były to: 5, 10 i 50 złotych.Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego


W grudniu 1916 r. Zarząd Generał-Gubernatorstwa, utworzonej przez Niemców jednostki administracyjno - politycznej o nazwie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, stworzył instytucję bankowo-emisyjną pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP), która emitowała marki polskie. Nowa waluta została wprowadzona do obiegu 26 kwietnia 1917 r. Na banknotach umieszczony był napis "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej.

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej


Dnia 28 lutego 1919 r. sejm uchwalił ustawę o zastąpieniu aktualnej waluty "marki polskiej" nową walutą "złotym". W 1919 r. wydrukowano banknoty o nominałach 1, 2, 5, 100 i 500 zł. Seria polskich banknotów zawierała właśnie tą datę, a jako emitenta podano Bank Polski którego w tym roku jeszcze nie było. Przeszkodą uniemożliwiającą wprowadzenie nowo wydrukowanych banknotów był olbrzymi deficyt budżetowy oraz narastająca inflacja. Reformę walutową przeprowadzono dopiero 28 kwietnia 1924 r.Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski


Dnia 15 grudnia 1939 r. niemiecki generalny gubernator Hans Frank powołał instytucję emisyjną z siedzibą w Krakowie - Bank Emisyjny w Polsce. Podczas swojej działalności Bank Emisyjny w Polsce wprowadził do obiegu nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł z datą 1 marca 1940 r. oraz 1, 2, 5, 50 i 100 zł z datą 1 sierpnia 1941 r. Banknoty polskie w 1940 r. drukowano w Wiedniu, a w 1941 r. w Krakowie i Warszawie. Ich projektantem był Leonard Sowiński.


 


Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej


Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) dnia 6 stycznia 1945 roku wydał dekret o deponowaniu i wymianie banknotów z 1944 roku. Pieniądze te przestały być prawnym środkiem płatniczym 4 dni później tj. 10 stycznia 1945 roku, a sama wymiana była ograniczona do 500 zł na osobę.Banknoty zaprojektowane przez artystów grafików sowieckich były zaopatrzone w błędną klauzulę prawną "przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym, fałszowanie będzie karane zgodnie z prawem".

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 do dziś

Jesienią 1989 roku powstał pierwszy w Europie Wschodniej niekomunistyczny rząd. Dotychczasową nazwę państwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" (PRL) zastąpiła "Rzeczpospolita Polska". Był to początek nowego okresu w dziejach narodu nazywany Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Mimo tak poważnych zmian 26 lutego 1990 r. do obiegu został wprowadzony banknot o nominale 100'000 zł wciąż posiadający napis "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a w centralnej części banknotu umieszczony jest orzeł bez korony. Również znak wodny przedstawia godło PRL. W banknotach 500'000 zł, 1'000'000 zł i 2'000'000 zł datowanych na lata 1990 - 1992 można ujrzeć nową nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska". W wyniku denominacji przeprowadzonej w Polsce w 1995 r. do obiegu została wprowadzona nowa seria banknotów polskich. Denominacja miała charakter ekwiwalentny, a złoty został zdenominowany w relacji 10'000 do 1. Autorem nowych banknotów został artysta grafik Andrzej Heidrich. Nominały 10, 20 i 50 zł wprowadzono z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 100 i 200 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na wszystkich banknotach widnieje data 25 marca 1994 r.


Co to jest pieniądz ??

 
Pieniądz – to towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.


Jakie są funkcje pieniądza ??

 -Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna)
-Funkcja obrachunkowa (miernik wartości towarów)
-Funkcja płatnicza
-Funkcja tezauryzacyjna

Jakie są rodzaje pieniądza ??

 -Pieniądz pierwotny
-Pieniądz kruszcowy – monety
-Pieniądz papierowy
-Pieniądz bezgotówkowy
-Pieniądz elektroniczny

sobota, 15 marca 2014

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej -emitowane były w walucie złoty polski. Emisja miała miejsce dwukrotnie. Za pierwszym razem wydrukowano, datowane na 8 czerwca banknoty: 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych polskich. Druga seria została wydrukowana z datą emisji 13 sierpień. Z taką datą zostały wydrukowane banknoty: 5 i 10 groszy, oraz 1 i 4 złote polskie.

Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego- emitowane były w walucie talar. Wszystkie wyemitowane banknoty datowane są na 1 grudnia 1810 rok. Ta seria zawierała jedynie 3 banknoty: 1, 2 i 5 talarów.

Banknoty Królestwa Polskiego -emitowane były zarówno w złotych jak i rublach srebrem. W 1824 roku zostały wyemitowane 4 banknoty o nominałach: 5, 10, 50 oraz 100 złotych. Po kolejnych 6 latach wyprodukowano kolejną serie banknotów, datowanych na 1 maja 1830, a były to: 5, 10 i 50 złotych.

Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego-W grudniu 1916 r. Zarząd Generał-Gubernatorstwa, utworzonej przez Niemców jednostki administracyjno - politycznej o nazwie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, stworzył instytucję bankowo-emisyjną pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP), która emitowała marki polskie. Nowa waluta została wprowadzona do obiegu 26 kwietnia 1917 r. Na banknotach umieszczony był napis "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej". 


Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej-Dnia 28 lutego 1919 r. sejm uchwalił ustawę o zastąpieniu aktualnej waluty "marki polskiej" nową walutą "złotym". W 1919 r. wydrukowano banknoty o nominałach 1, 2, 5, 100 i 500 zł. Seria polskich banknotów zawierała właśnie tą datę, a jako emitenta podano Bank Polski którego w tym roku jeszcze nie było. Przeszkodą uniemożliwiającą wprowadzenie nowo wydrukowanych banknotów był olbrzymi deficyt budżetowy oraz narastająca inflacja. Reformę walutową przeprowadzono dopiero 28 kwietnia 1924 r.


Banknoty Banku Polskiego na emigracji-Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z najechaniem przez agresorów, wyemigrował początkowo do Francji. Wraz z rządem ewakuował się również Bank Polski, który podjął w Paryżu podjął przygotowania do emisji nowych banknotów. W 1940 roku, po kapitulacji Francji, polskie instytucje w tym Bank Polski przeniosły się do Anglii gdzie wydrukowano nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych. 


Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski-15 grudnia 1939 r. niemiecki generalny gubernator Hans Frank powołał instytucję emisyjną z siedzibą w Krakowie - Bank Emisyjny w Polsce. Podczas swojej działalności Bank Emisyjny w Polsce wprowadził do obiegu nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł z datą 1 marca 1940 r. oraz 1, 2, 5, 50 i 100 zł z datą 1 sierpnia 1941 r. Banknoty polskie w 1940 r. drukowano w Wiedniu, a w 1941 r. w Krakowie i Warszawie. Ich projektantem był Leonard Sowiński.


Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej-Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) dnia 6 stycznia 1945 roku wydał dekret o deponowaniu i wymianie banknotów z 1944 roku. Pieniądze te przestały być prawnym środkiem płatniczym 4 dni później tj. 10 stycznia 1945 roku, a sama wymiana była ograniczona do 500 zł na osobę.Banknoty zaprojektowane przez artystów grafików sowieckich były zaopatrzone w błędną klauzulę prawną "przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym, fałszowanie będzie karane zgodnie z prawem".

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 do dziś-Jesienią 1989 roku powstał pierwszy w Europie Wschodniej niekomunistyczny rząd. Dotychczasową nazwę państwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" (PRL) zastąpiła "Rzeczpospolita Polska". Był to początek nowego okresu w dziejach narodu nazywany Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Mimo tak poważnych zmian 26 lutego 1990 r. do obiegu został wprowadzony banknot o nominale 100'000 zł wciąż posiadający napis "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a w centralnej części banknotu umieszczony jest orzeł bez korony. Również znak wodny przedstawia godło PRL. W banknotach 500'000 zł, 1'000'000 zł i 2'000'000 zł datowanych na lata 1990 - 1992 można ujrzeć nową nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska".W wyniku denominacji przeprowadzonej w Polsce w 1995 r. do obiegu została wprowadzona nowa seria banknotów polskich. Denominacja miała charakter ekwiwalentny, a złoty został zdenominowany w relacji 10'000 do 1. Autorem nowych banknotów został artysta grafik Andrzej Heidrich. Nominały 10, 20 i 50 zł wprowadzono z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 100 i 200 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na wszystkich banknotach widnieje data 25 marca 1994 r.